sábado, 2 de octubre de 2010

No al canvi.

Des de fa algun temps, cert sector de gent sembla que no
estan contents amb les seues arrels i estan obstinats a trencar una de les herències més valuoses que tenim, les nostres festes patronals.

Tradició és el conjunt de béns culturals que una generació hereta de les anteriors i, per estimar-lo valuós, transmet a les següents. Es diu també tradició a qualsevol d'aquests béns.Es considera tradicionals als valors, creences, costums i formes d'expressió artística característics d'una comunitat, especialment a aquells que es transmeten per via oral. El tradicional coincideix així, en gran mesura, amb la cultura i el folklore o "saviesa popular".